Severin Revision tillhandahåller revisionstjänster till:

  • aktiebolag
  • stiftelser
  • föreningar
  • handelsbolag och
  • kommanditbolag inom olika branscher

En revision omfattar att oberoende granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VDns förvaltning. Detta för att skapa förtroende till de finansiella rapporterna. 

På Severin Revision arbetar auktoriserade revisorer som är medlemmar i branschorganisationen Far. Läs mer om branschorganisationen Far på www.far.se.

 

Genom att skräddarsy redovisningstjänster efter varje unikt bolag skapas bästa förutsättningarna för effektiv hantering av bolaget bokföring. Vi hjälper dig med allt ifrån löpande bokföring, avstämning, moms och sociala avgifter, månadsbokslut eller kvartalsbokslut samt årsbokslut med tillhörande årsredovisning. Allt för att effektivisera din vardag som företagsledare/ekonomiansvarig och att skapa förutsättningar för att undvika fel och brister i redovisningen. 

Läs mer om olika redovisningssystem på:

www.fortnox.se

www.briljant.se

www.spcs.se

 

Severin Revision har stor erfarenhet av att arbeta löpande med att hålla sig uppdaterade på lagar och regler inom områden såsom:

• Moms 

• Skatteregler för fåmansföretag 3:12

• Skatteregler för företag 

• Skatteregler för privatpersoner

Genom att dra nytta av vår erfarenhet kan du som fåmansföretagare alltid veta att vi tillhandahåller effektiv skatteplanering där vi optimerar skatten i varje unik situation 

Skatteområdet för privatpersoner kan vara både krångligt och svårt. Hos oss kan ni få hjälp med upprättande av privatdeklarationer med bland annat försäljning av bostad, försäljning av värdepapper osv

Vi hjälper även till med kontakter med myndigheter vid behov. 

Låt oss hjälpa er att bli trygga i det mycket komplexa svenska skattesystemet där ni kan var trygga i att rätt skatt betalas in i rätt tid.

Läs mer om skatt på:

www.tholin.se

www.skatteverket.se

 

 

 

 

Lagerbolag 

Hos oss kan du snabbt och enkelt köpa ett färdigt aktiebolag, lagerbolag.

Med ett lagerbolag från oss kan du som uppstart genast vara igång med din verksamhet.

Ett enkelt och snabbt sätt att säkert starta ett bolag.

Kontakta oss för mer information.

 

Vi hjälper dig att starta ditt aktiebolag, från planeringsstadiet till kontakten med bolagsverket, banken och slutligen skatteverket.

Vi erbjuder även lagerbolag till försäljning.

Läs mer om bolagsbildning på: 

www.bolagsverket.se

www.skatteverket.se

www.verksamt.se 

Gösta Andrées Gata 2
      423 36 Torslanda
031-711 47 16
Kontakta

medlem i far