Genom att skräddarsy redovisningstjänster efter varje unikt bolag skapas bästa förutsättningarna för effektiv hantering av bolaget bokföring. Vi hjälper dig med allt ifrån löpande bokföring, avstämning, moms och sociala avgifter, månadsbokslut eller kvartalsbokslut samt årsbokslut med tillhörande årsredovisning. Allt för att effektivisera din vardag som företagsledare/ekonomiansvarig och att skapa förutsättningar för att undvika fel och brister i redovisningen. 

Läs mer om olika redovisningssystem på:

www.fortnox.se

www.briljant.se

www.spcs.se

 

Gösta Andrées Gata 2
      423 36 Torslanda
031-711 47 16
Kontakta

medlem i far