Severin Revision tillhandahåller revisionstjänster till:

  • aktiebolag
  • stiftelser
  • föreningar
  • handelsbolag och
  • kommanditbolag inom olika branscher

En revision omfattar att oberoende granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VDns förvaltning. Detta för att skapa förtroende till de finansiella rapporterna. 

På Severin Revision arbetar auktoriserade revisorer som är medlemmar i branschorganisationen Far. Läs mer om branschorganisationen Far på www.far.se.

 

Gösta Andrées Gata 2
      423 36 Torslanda
031-711 47 16
Kontakta

medlem i far